Vem ansvarar om grannens träd orsakar skada på mitt hus, och hur nära tomtgränsen får man plantera? Vår expert Isabel Areskoug Jantzén svarar på frågor om ansvar och grannfejder. Klagomål som kommer in till stadsbyggnadskontoret rör ofta ovårdade tomter och höga träd som ... Det borde finnas en lag som styr hur högt ett träd får vara i ett tätbebyggt villa område. ... själ såda träd träd borde inte få växa upp så det kan bli en . 2016-09-01. G Dom borde ändra lagen om träd på tomten. Beroende på vilken typ av medlemskap du har kan du bland annat ta del av exklusiva artiklar, instruktioner och guider, generösa erbjudanden, experthjälp, tävlingar och mycket mer. Du får även våra nyhetsutskick samt kan diskutera i forumet. Grannen får inte elda sopor eller miljöfarliga saker, som tryckimpregnerat virke på tomten, och inte elda något alls när eldningsförbud råder. Om grannen eldar med ved, ska röken inte tränga in hos dig så att den besvärar dig. De höga grenar som är på din grannes sida av trädet får du inte heller kapa då de inte tränger in på din tomt. När det gäller frågan huruvida den överträngande växtligheten utgör en olägenhet eller ej utgår man från att så är fallet om ägaren till fastigheten växtligheten tränger in på säger att det är så. Under tiden har grannens träd vuxit sig högre med allt frodigare grenverk som letar sig över tomtgränsen. Galleri: 3 bilder – Vi kan inte odla något på vår tomt. - Ja, i Sverige får man ha väldigt höga häckar utan att det strider mot lagen. Men den får till exempel inte störa sikten för trafik. Om grannarna vill ha ner era träd så får de bekosta det. Det borde inte vara något konstigt om du lyfter det för grannarna. ... Det är dyrt att ta ner träd och inget man gör för att grannen säger det. ... Om hon nu villle ha solen in på tomten sin. Man får ju inte bygga höga murar som stör grannens utsikt, hur kan det då vara tillåtet att låta jättelika träd få växa upp? Olägenheten blir ju precis densamma. Dessa träd hör enligt min mening inte hemma i ett villaområde. Hej! Bor i villa med skafttomt, infarten är ca 25 m lång. Över infarten växer 1 st stor tall och 1 st stor björk (fullvuxna, gamla träd). Båda träden är grannens och placerade på dennes tomt, men de växer snett så stora delar av trädens kronor hänger över vår infart och skräpar ner ordentligt, framförallt med kraftig fågelspillning, kottar, barr och löv. ... i Sverige får man ha väldigt höga häckar utan ... träd som skuggar min ... på en väl synlig plats på tomten. Hur som helst så kom det fram att hon gärna ... Ja sen tror jag man måste kolla ibland OM man får ta ner viss träd. En introduktion till granar och hur man sköter ... Den får inte få jord upp på stammen ... Granar kan locka en rad olika små djur såsom ekorrar till tomten. träd och snickra med nyslipade, ... Detta slags yxor kunna också ha former som vittna. ... på husmodeller först och sedan placera dem på den tomt man får tag ... kanske man vill ha i öster med ... för tomten. Nivåskillnader; Höga träd; Gerd Tellstig, 68, hade både hus och man. Nu har hon ingenting kvar. Allt började när hon fällde tre träd, varav ett på grannens tomt i området utanför Stockholm. Med äldre träd på tomten kan man inte ändra marknivån hur som helst. Detta gäller både när man vill sänka eller höja marken. I det första fallet måste man behålla den gamla marknivån runtom trädet och så långt ut som kronan sträcker sig. Det är under de yttre grenarna trädets hårrötter de som kan ta … Hon hotades därför med stöd av nya plan- och byggplanen av en byggsanktionsavgift på sammanlagt 189 125 kronor – 11 125 kronor per träd. Möjligen kan kvinnans vädjanden ha hjälpt. Om ett träd i din trädgård har en rot som tar sig in på grannens tomt får grannen be dig ta bort den och om det inte funkar rensa bort den själv. Det gäller dock bara ”fysiskt intrång” av träd, inte om exempelivs ett träd skuggar en del av en granntomt. Kan man genom beskärning hålla nere höjden på ett körsbärsträd? Jag har en granne som helst skulle se att vi tog bort alla träd mot hans gräns. På sin egen mark får man ta ner vad man vill om det inte krävs marklov men är det på en tomtgräns är det bra att kolla med grannen först så att alla är överens. Vilka regler som gäller då du vill toppa eller beskära träd är att beskärningen ska ske på ett yrkesmässigt sätt och vara vårdande för träden. En vida spridd myt är att rötterna till ett träd motsvarar ungefär trädkronans storlek. Det stämmer oftast inte riktigt. Trädrötternas diameter motsvarar oftast cirka … En lektion i hur man kan spränger sönder grannens hus och kommer undan med det. ... För att kunna bygga detta så krävdes det en mycket omfattande sprängning på tomten. ... Och ju närmre man kommer en fastighet desto högre vibrationsvärden får man ha. tänk på att man inte får bygga hur höga och täta staket hur som helst utan bygglov. Det finns bestämmelser för sånt. Vi byggde en gärdesgård runt vårt hus på landet, och det är Ok eftersom det är glest mellans störarna. Svar. Hej! Det bästa sättet att bli av med oönskade stubbar på tomten är faktiskt stubbrytare eller stubbfräs. Den naturliga nedbrytningen tar ett antal år och även om man tex skulle tillföra svampsporer påverkar det inte nedbrytningstiden nämnvärt. För att få ett humm om hur huset kommer att ligga på tomten åkte vi på Nyårsdagen (raddiga efter nyårsfirandet) ut till tomten och mätte för att se vart huset hamnar. Väldigt svårt att förstå hur huset kommer förhålla sig med utrymmen på alla håll och kanter. Man vill ha en liten klack i betongplattan på vilket man ställer väggarna och på den klacken eller nedsänkningen som bildas där man ställer väggarna så kommer marktrycket göra att väggarna har någonting att fästa in till. Tomten och huset är från 60-talet och på tomten har det planterats lite här och lite där genom åren utan att jag kan hitta nån logik i det i flera fall. Två av mina grannar har tvåvåningshus där man har garage i bottenvåningen och bor på övervåningen. Alpinas häcksax lämpar sig för dig som även har träd på tomten. Bra att ha till hands när äppelträden börjar bli för spretiga eller när päronträdet behöver trimmas. Och de höga häckarna trimmar du enkelt med det flexibla svärdet. ... men om du inte vill så får väl du ha hur höga träd du ... 60 cm in på tomten. Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pdf tänk på att man inte får bygga hur höga ... Vi har satt upp fårstängsel runt hela våran tomt på landet.Tomten är på 2000 ... så vad ska man ha? Vi låtit avverka ett sextiotal träd på vår skogstomt (mest gran). Hur får man ... höga och mellan 30 och 50 cm i diameter. För att lättare hålla en pool ren bör man ha ett visst avstånd från träd och höga ... en pool på tomten. ... men det viktiga är hur man ... Alpinas häcksax lämpar sig för dig som även har träd på tomten.
2017: hur höga träd får man ha på tomten | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress