Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus... är ursprungligen en tysk nyårsbön om Jesu namn av Basilius Förtsch från 1609. Guds ende Son, o Jesu mild! Guds kärlek är som stranden och som gräset. 2:27. Si, Jesus är ett tröstrikt namn, som länder oss till själagagn. Svedbergska psalmerna: "Så- är fullkomnadt, Jesu kär! 12. Igenom Jesum få wi nåd och finne på det bästa råd. Verserna 2-4 … Igenom Jesum få wi nåd, och finne på det bästa råd. Gud är en av oss vid detta bord ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn Stockholm Cathedral Choir: 2:04. Igenom Jesum få wi nåd, ... Det var Håkan Ausius som gav ut betraktelseboken i Sverige 1641, under titeln Een Andeligh Watukälla, och som alltså översatte även de rimmade delarna. Originaltiteln är "Jesus ist gar ein süsser Nam" med inspiration från Augustinus av Hippos gyllene latinska ord "Nomen JEsus mel in Ore, melos in aure, jubilus in corde", som senare utvecklats till en lovpsalm. Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus... är ursprungligen en tysk nyårsbön om Jesu namn av Basilius Förtsch från 1609. Originaltiteln är "Jesus ist gar ein süsser Nam" med inspiration från Augustinus av Hippos gyllene latinska ord "Nomen JEsus mel in Ore, melos in aure, jubilus in corde", som senare utvecklats till en lovpsalm. Hushållerska. Från Wikisource, det fria biblioteket. strax före utgivningen i … Se, Jesus är ett tröstrikt namn . 2:04. Igenom Jesum få wi nåd, ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn, som länder oss till själagagn. Jesus är min vän den bäste; Jesus är vårt trygga fäste; Kom, helge Ande, Herre Gud; ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn; Sig fröjde nu var kristen man; och i all nöd vår säkra hamn. Särskilt första hälften av filmen är strålande, här har berättelsen en bredd och en stämning och ett tempo som rycker en helt med. Sedan mattas väl tempot något, det Vricklundska tvångsbröllopet är inte på långt när lika roligt och festligt som scenerna på Malmöhotellet med deras punschångor och synliga fröjder. 4:20. ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn, som länder oss till själagagn. Särskilt första hälften av filmen är strålande, här har berättelsen en bredd och en stämning och ett tempo som rycker en helt med. Search the history of over 338 billion web pages on the Internet. I det haver Gud ett gott behag och bjuder oss höra dess lära. Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus... är ursprungligen en tysk nyårsbön om Jesu namn av Basilius Förtsch från 1609. Igenom Jesum få wi nåd, och finne på det bästa råd. Si, Jesus är ett tröstrikt namn, som länder oss till själagagn. 2. Sedan mattas väl tempot något, det Vricklundska tvångsbröllopet är inte på långt när lika roligt och festligt som scenerna på Malmöhotellet med deras punschångor och synliga fröjder. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS. Hoppa till navigering Hoppa till sök Hoppa till sök 66 Si, Jesus är ett tröstrikt namn. Se, Jesus är ett tröstrikt namn . Originaltiteln är "Jesus ist gar ein süsser Nam" med inspiration från Augustinus av Hippos gyllene latinska ord "Nomen JEsus mel in Ore, melos in aure, jubilus in corde", som senare utvecklats till en lovpsalm. strax … Originaltiteln är "Jesus ist gar ein süsser Nam" med inspiration från Augustinus av Hippos gyllene latinska ord "Nomen JEsus mel in Ore, melos in aure, jubilus in corde", som senare utvecklats till en lovpsalm. $1.05. Ps. Verserna 2-4 … Avled kl.9,50 em Hennes älsklingspsalm var Sv. Hvad om ... " Si, Jesus är ett tröstrikt namn" — dessa och åtskilliga andra gamla ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn, som länder oss till själagagn. En jungfru födde ett barn i dag, det vi skola prisa och ära. Ja hon drives bort liksom ett flarn På livets vilda ocean 7. Jesus ist gar ein süsser nam (Si, Jesus är ett tröstrikt namn/Se, Jesus är ett tröstrikt namn), tysk text Jesus ist gar ein süsser Nam 1609 Basilius Förtsch svensk text 1641 Håkan Ausius, svensk textbearbetning 1694 Jakob Boëthius, instrumental. Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus ... Psalmen översattes till svenska av Håkan Magnusson Ausius 1641, bearbetades för 1695 års psalmbok av Jakob Boëthius 1694 och för 1819 års psalmbok av okänd person (Wallin?) Se, Jesus är ett tröstrikt namn . 1. Search the history of over 338 billion web pages on the Internet. Sedan mattas väl tempot något, det Vricklundska tvångsbröllopet är inte på långt när lika roligt och festligt som scenerna på Malmöhotellet med deras punschångor och synliga fröjder. Katarina "Karin" Orlina Pålsdotter. ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn, som länder oss till själagagn. Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus... är ursprungligen en tysk nyårsbön om Jesu namn av Basilius Förtsch från 1609. ... Si, Jesus är ett tröstrikt namn. Hoppa till navigering Hoppa till sök Hoppa till sök och i all nöd vår säkra hamn. $1.25. ... Håkan Ausius 1641 (38 år), Jacob Boethius 1694, bearb 1819 och ngt bearb 1986 . Förspel (preludium): 1. 2. Se, Jesus är ett tröstrikt namn . Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus... är ursprungligen en tysk nyårsbön om Jesu namn av Basilius Förtsch från 1609. Igenom Jesum få wi nåd och finne på det bästa råd. Från Wikisource, det fria biblioteket. En jungfru födde ett barn i dag, det vi skola prisa och ära. 1. Se, Jesus är ett tröstrikt namn och i all nöd vår säkra hamn. Jesus ist gar ein süsser nam (Si, Jesus är ett tröstrikt namn/Se, Jesus är ett tröstrikt namn), tysk text Jesus ist gar ein süsser Nam 1609 Basilius Förtsch svensk text 1641 Håkan Ausius, svensk textbearbetning 1694 Jakob Boëthius, instrumental. Se, Jesus är ett tröstrikt namn eller Si, Jesus ... Psalmen översattes till svenska av Håkan Magnusson Ausius 1641, bearbetades för 1695 års psalmbok av Jakob Boëthius 1694 och för 1819 års psalmbok av okänd person (Wallin?) Guds ende Son, o Jesu mild! Search the history of over 338 billion web pages on the Internet. ... O Jesu kär, vad har väl du förbrutit. Förspel (preludium): 1. Särskilt första hälften av filmen är strålande, här har berättelsen en bredd och en stämning och ett tempo som rycker en helt med. Originaltiteln är "Jesus ist gar ein süsser Nam" med inspiration från Augustinus av Hippos gyllene latinska ord "Nomen JEsus mel in Ore, melos in aure, jubilus in corde", som senare utvecklats till en lovpsalm. Si Jesus, är ett tröstrikt namn, nr 143/1695, 66/1819, 66/1937? ... Det var Håkan Ausius som gav ut betraktelseboken i Sverige 1641, under titeln Een Andeligh Watukälla, och som alltså översatte även de rimmade delarna. I det haver Gud ett gott behag och bjuder oss höra dess lära. ... Haquin Ausius, översatte den år 1641, kyrkoherden i Mora, ... Hamnen heter Jesus. ... Håkan Ausius 1641 (38 år), Jacob Boethius 1694, bearb 1819 och ngt bearb 1986 . Search the history of over 338 billion web pages on the Internet.
2017: si jesus är ett tröstrikt namn 1641 | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress