Bland nyheterna kan fortfarande särskilt nämnas Patientlag (2014:821) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (ersätter SOSFS … Att visa fotnot, datum, sidnummer ... verksamheter omdattas framgår av 7 kap. 3(23) 1. Ärenden ska dokumenteras fortlöpande. Socialstyrelsen hänvisar i denna fråga till s 76 i boken ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” som är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015: 4 SOSFS 2006:5 3 § I enlighet med 7 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Vi är till för er som behöver utveckla och förbättra er verksamhet, eller helt enkelt tänker starta en ny. ... (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, ... handläggning och dokumentation inom socialtjänsten som … Socialstyrelsen hänvisar i denna fråga till s 76 i boken ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” som är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015: Bland nyheterna kan särskilt nämnas Patientlag (2014:821) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (ersätter SOSFS 2006:5). 3 § SoL och 23 a § LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. ... SOSFS 2014:5. • SOSFS 2014:5. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård. Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden inom Individ och familjeomsorgen 3 (96) ... ärenden som gäller barn och unga SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Handböcker och liknande stöd för rättstillämpning: Barn och unga – Utreda, planera och … Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS *Specifika författningar, register, tillämpningar eller motsvarande. 4 § Dessa föreskrifter skall inte tillämpas på beslut som genomförs i sådana hem som avses i 12 § LVU och 22 och 23 §§ LVM. Socialstyrelsen hänvisar i denna fråga till s 76 i boken ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” som är ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015: Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten > e-tjänst och blankett konsulentverksamhet. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Bland nyheterna kan fortfarande särskilt nämnas Patientlag (2014:821) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (ersätter SOSFS … allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU LVM och LSS 2015-02-16 2 Gäller från 1 januari 2015 . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Dokumentationskrav (journalföring) vid handläggning. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som rör barn och unga (SOFS 2014:6) Övrigt. Mer hos oss. ... och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (ersätter SOSFS 2006:5). 3 § SoL och 23 a § LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. 3 § SoL, 23 a § LSS) Att visa fotnot, datum, sidnummer Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som ... (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS… SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS på Socialstyrelsens webbplats. Bakgrund och syfte From den 1 januari 2015 gäller ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5 (S)). Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden inom Individ och familjeomsorgen 3 (96) ... ärenden som gäller barn och unga SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Handböcker och liknande stöd för rättstillämpning: Barn och unga – Utreda, planera och … Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bland annat kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. 4 § Dessa föreskrifter skall inte tillämpas på beslut som genomförs i sådana hem som avses i 12 § LVU och 22 och 23 §§ LVM. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). 4 SOSFS 2006:5 3 § I enlighet med 7 kap. Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS) Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Doku- mentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Välkommen till oss och vår hemsida! SOSFS 2014: 5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 2011: 5 Lex Sarah Övriga styrdokument Övriga styrdokument som är del av verksamhetens ledningssystem: Botkyrka …
2017: sosfs 2014:5 dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av sol, lvu, lvm och lss | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress