På Jag vill vetas webbplats används cookies. Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera bättre och har sparats i din dator. Vill du inte använda cookies måste du stänga av dem i din webbläsare. På de flesta domstolar finns ett särskilt väntrum för målsägande och vittnen där du kan vistas, om du inte vill vänta i de andra allmänna utrymmena. Fråga i domstolens reception, så får du veta var väntrummet ligger. Vittnen får oftast inte vara med inne i rättssalen innan de hörs. Därför är de ofta kallade till en senare tidpunkt. Anledningen till att de inte får vara med under hela förhandlingen är att de kan påverkas av vad andra säger i rättssalen. får komma in i rättssalen och lyssna på rättegången. Det finns undantag ... för brottsoffer och vittnen före och efter rättegången. Medan du väntar ... Vittnesstödspersonen svarar gärna på dina frågor men får inte diskutera just din rättegång. 10 RÄTTEGÅNGSSKOLAN 11 … Vem får sitta med under rättegången? Rättegångar är för det mesta offentliga och det betyder att vem som helst får sitta med som åhörare. Om rättegången tar upp mycket känsliga saker, till exempel sexualbrott, kan domstolen bestämma att bara vissa personer får stanna i rättssalen. Varför får inte vittnen sitta med och lyssna på rättegången? ... Nämndemän sitter t ex i tingsrätten och dömer tillsammans med ordföranden efter rättegången. ... tala sanning ändå ljuger. Det är ett allvarligt brott som kan ge stränga straff. Medhörning innebär att den tilltalade får gå ut och sitta i ett angränsande rum och lyssna på förhöret. Domstol kan även besluta att den tilltalade ska vara med via video- eller telefonlänk om någon känner påtaglig rädsla för att vara i rättssalen med den tilltalade närvarande (5 kap. 10 § RB). De kan förklara hur en rättegång går till, men också hjälpa till med rent praktiska frågor som att visa var det finns väntrum för brottsoffer och vittnen så att de inte behöver sitta tillsammans med den misstänkte innan rättegången startar. Utöver ovanstående personer kan, beroende på målet, tex olika sakkunniga kallas in, tolkar och som du, vittnen. Längst bak i salen kan också åhörare sitta. Eftersom rättegångar i Sverige är offentliga får i princip vem som helst vara närvarande och lyssna. Varför får inte vittnet sitta med och lyssna på rättegången innan de lyssnar? Det är för att då kan dom ändra och anpassa sin historia. Vad är häleri? – När man planerar en så här stor rättegång måste man se till att de domare och nämndemän som ska sitta på rättegången får tillräcklig tid, säger lagman Gudrun Antemar. • Den som själv är misstänkt behöver inte alls uttala sig och hans tystnad får inte tolkas emot honom. • Den som är närstående till en misstänkt behöver i flera fall inte heller uttala sig och ska i vissa fall inte heller vittna under ed. Då är det tid att i lugn och ro lyssna på Vakttornets orkester och framför allt förbereda vårt hjärta och sinne för programmet som väntar. Men tänk om några av de närvarande inte är uppmärksamma på att programmet börjar, utan strosar omkring eller står och pratar med sina vänner. Förhör med vittnen. Efter klockan 13.15 är det stängda dörrar som gäller. ... Han svarar heller inte på varför det fanns stick på Kim Walls könsdelar. Precis när jag lägger på luren får protokollföraren ett mejl från kansliet som informerar om att vittnets kompis har ringt och meddelat att vittnet är för sjuk för att komma till rättegången samt att vittnet ska skicka in ett läkarintyg som bevisar detta. I DN:s artikel om våldtäktsåtalet mot den skånska plastikkirurgen illustreras en sak med rättegångar som kan förvåna personer som inte är så insatta. I rättegången har nämligen den för brott anklagade läkaren ändrat sin story, enligt DN, från tingsrätten (där han dömdes) till hovrätten. Jag kan med säkerhet säga att om jag gått i en skola med enbart andra Jehovas vittnen, hade jag fortfarande ansett att alla icketroende människor var själviska och onda. Ingen nationell studieplan i världen hade kunnat ändra på det, eftersom det var en vedertagen sanning bland vittnena. Kanske väljer fler av de inblandade att prata och kanske kan rättegången ge svar på några av frågorna. Kanske blir frågorna fler. Men inte minst Magnus Natschkis anhöriga förtjänar att få reda på varför … Inte konstigt att hon slänger en flaska i fönstret om man ska sitta och ha middag med honom och hans andra flickvänner. inte för att jag försvarar det. Dokumenten via FB var intressanta att läsa men många saker var gamla (2013, som t ex anmälan mot Emma). De kan förklara hur en rättegång går till, men också hjälpa till med rent praktiska frågor som att visa var det finns väntrum för brottsoffer och vittnen så att de inte behöver sitta tillsammans med den misstänkte innan rättegången startar. De får inte se se på TV, inte läsa tidningar, inte kontakta sin familj och så vidare. Motiveringen till detta är ofta precis densamma, att det annars finns risk att den misstänkte påverkar utredningen. Soini säger att han hoppas att Sveriges ledande politiker inte tror på vad den svenska kvällspressen skriver och utgår från att en handfull partikamrater inom kort kommer att sitta på ministerposter, vilket skulle innebära många träffar med svenska kollegor. Therese Edin: - Jag har ingen anledning att sitta här och inte säga varför jag gjort det. Medhörning innebär att den tilltalade får gå ut och sitta i ett angränsande rum och lyssna på förhöret. Domstol kan även besluta att den tilltalade ska vara med via video- eller telefonlänk om någon känner påtaglig rädsla för att vara i rättssalen med den tilltalade närvarande (5 kap. 10 § RB). It-profilen Jocke Jardenberg svarar på vad han tar med sig från förra årets Sweden Social Web Camp och vad alla andra som inte är på Tjärö får ut av det som händer där. Men sedan blir det radiotystnad. Serbiens förre president och diktator är inte intressant längre. Rättegången är inne på sitt femte år. I bästa fall kan en dom falla i slutet av året. 09.36 Rättsläkaren börjar med att gå igenom Svens skador. Han säger att de uppkommit av kombinationen skrapande och trubbigt våld. Det är inte heller ovanligt att vittnen tror att domaren i förväg har läst det de har sagt i polisförhör och att de därför tror att de inte behöver berätta allt igen för domstolen. Då får jag förklara även för dem att jag inte har läst polisförhören före rättegången. Det är ren avkoppling att åka runt på alla småvägar med min trehjuling på Öland, njuta av landskapet, den varma luften och de värmande solstrålarna. Känna skillnader i luft och värme mellan skogspartier, åkerlandskap och alvarsmark. Vad åklagaren kommer att yrka på får vi veta när rättegången avslutas den 23 december. ... Varför går inte ni ut med namnen på de åtalade? Jag förstod faktiskt inte varför jag inte fått veta det tidigare och varför ingen i så fall hade tagit reda på om jag var beredd att vittna. Nu blev det inte så. Silbersky hoppade av skäl som i vart fall inte jag vet. Varför har domaren enskild ... Varför får inte vittnet sitta med och lyssna på rättegången innan de ... Vad gör ORDFÖRANDE under rättegången?
2017: varför får inte vittnen sitta med och lyssna på rättegången | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress